Ağrı Giderimi

Ağrının temel amacı, organizmayı dış ve iç zararlı uyarılar üzerine bilgilendirmeye yöneliktir. Ağrılı bir olaya, bu hoş olmayan duyu halinin yanı sıra solunum ve dolaşım değişiklikleriyle ruhsal tepkiler biçiminde, değişik düzeylerde bir dizi sinirsel uyarı eşlik eder.

Bu nedenle ağrı basit bir duyu değişikliği olarak ele alınmamalıdır. Bu bakımdan, bireyin kişilik yapısı ve ağrı deneyimleri, ağrılı durumun değerlendirilmesini etkiler.

Es-Sante Rezonans Terapi ve Danışmanlık Merkezinde ağrı gideriminde bir kaç yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi Quitt ile roller tedavi yöntemidir. Diğer yöntem ise Andulasyon Terapi Yöntemidir.

Kullanılan Yöntemler

Andulasyon

Biorezonans

Kronik Ağrı

Andulasyon, sırt ağrısı, artroz, fibromiyalji, boyun ve kas kaynaklı kronik ağrıların gideriminde yardımcı olabilmektedir.

Ağrı gideriminin 2. aşamasında ağrıların giderilmesi, tedavinin uzun süreli ve düzenli bir şekilde uygulanmasıyla elde edilir. Bu durum vücudun kendi ürettiği ağrı kesici olarak bilinen endorfin hormonu üretimini artırır.

Akut Ağrı

İlk aşamada ağrı, ağrı sinyallerinin üzerine sinyal bindirme suretiyle giderilir. Buna göre; mekanik salınımlar, negatif ağrı sinyallerini yok edecek pozitif sinyalleri tetikler. Bazı durumlarda, akut ağrıların giderilmesi için kısa süreli bir uygulama dahi yeterli olmaktadır. Andulasyonun çalışma prensibi 2, akut ağrılarda da etki etmektedir.
En iyi sonuçlar 14 ya da 21 seans ile elde edilir ve bu seansların 21-26 günde tamamlanması önerilir.